Ανάλυση Δεδομενων

Υπηρεσίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων

Η ταχεία άνοδος της υπολογιστικής ισχύος προκαλεί μια ατελείωτη διαθεσιμότητα ακατέργαστων δεδομένων και ωθεί την επιστήμη να κάνει εκτεταμένες αναλύσεις για να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με μη εμφανείς αλλά χρήσιμες πληροφορίες.

Αυτός ο ραγδαία μεταβαλλόμενος ρυθμός της τεχνολογίας, έχει φέρει επανάσταση στα περισσότερα μέρη του επιχειρηματικού κόσμου και έχει εξίσου αφυπνίσει το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων.

Οι οργανισμοί συνειδητοποιώντας τη σημαντική αξία των μεγάλων δεδομένων, εφαρμόζουν πλαίσια ανάλυσης μεγάλης κλίμακας για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τοποθετώντας σαν κεντρικό σημείο τις συμπεριφορές των εργαζομένων και των πελατών, τείνουν στην επιτυχή ερμηνεία των αναλύσεων, ενισχύοντας την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά