Όροι Χρήσης

Οροι χρήσης , Πολιτική Απορρήτου  προστασίας προσωπικών δεδομένων, της εταιρίας Helconet Solutions ltd  και των ιστοτόπων που ανήκουν σε αυτη , ( https://Helconet.com , https://buybazar.eu , https://mynima-hellas.com ) , συμφώνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ποιοί είμαστε : 

Η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “Helconet Solutions Ltd” συστάθηκε με το νόμο περί εταιρειών (Κεφ. 113, άρθρο 15) της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγκρίθηκε στις 13/10/2017 από τον έφορο εταιρειών της Κύπρου και εδρεύει στη διεύθυνση Ηνωμένων Εθνών 2, στην πόλη της Λάρνακας.

Κεντρικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων της εταιρείας αποτελούν η παραγωγή ειδησεογραφικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, η επιμόρφωση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συγκεκριμένα η “Helconet Solutions Ltd” δίνει σταθερά το παρόν στον τομέα της Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας, με τη διατήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής της επικαιρότητας «Mynima-Hellas.com«, σε συνδυασμό με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προβολής για λογαριασμό ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά στον τομέα του φυσικού εμπορίου, με προοδευτική εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα και, του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα απο το E-shop «BuyBazar.eu«.

Τέλος, παράγει και υποστηρίζει δράσεις που προάγουν τον Πολιτισμό και προβάλλουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ταυτόχρονη παραγωγή ερευνητικού έργου.

 

Η είσοδος-επίσκεψη, η εγγραφή, η επικοινωνία-χρήση στο διαδικτυακό ιστότοπο (https://helconet.com ) της Εταιρίας Helconet Solutions ltd) αποτελεί αυτόματα την αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από τη χρήση ή την υποβολή περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο για δημοσίευση στο διαδικτυακό ιστότοπο  της εταιρίας Helconet Solutions ltd  και των ιστοπτόπων που ανήκουν στην εταιρία Helconet , ( Mynima-Hellas.com , Helconet.com , buybazar.eu , ).

Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο https://helconet.com και τους ιστοτόπους που ανήκουν στην εταιρία ,, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση {privacy@helconet.com}

Πνευματικά δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας «HELCONET SOLUTIONS ltd .» και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd .» ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας «HELCONET SOLUTIONS ltd .» σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αποποίηση ευθύνης
1. Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd .» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτόν, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα, χωρίς όμως καμία – ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη – εγγύηση ή ευθύνη (ούτε από αμέλεια) για τα ανωτέρω και γενικά για την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του διαδικτυακού τόπου. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου helconet.com, επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο ή/και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους ευθύνη .
2. Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες/επισκέπτες, συντάκτες ,συνεργάτες και τρίτα μέρη , είναι αποκλειστικά δικές τους, δεν αποτελούν και δεν εκφράζουν απόψεις της Mynima-Hellas.com , αναλαμβάνουν δε και τη σχετική ευθύνη .
3. Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.), άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική ή επακόλουθη, από χρήστες/επισκέπτες του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
4. Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία περίπτωση όμως , δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.
5. Οι επισκέπτες / χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και κατά συνέπεια για τις πράξεις ή παραλείψεις τους, αποκλειόμενης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της εταιρείας «HELCONET SOLUTIONS ltd .» και της helconet.com
6. Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
7. Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παρόχουςς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.
Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd .» και ο διαδικτυακός ιστότοπος helconet.com , διατηρούν όλα τα δικαιώματα στον και το περιεχόμενό του.
Υποβάλλοντας περιεχόμενο σε εμάς, μας εκχωρείτε ορισμένα δικαιώματα:
8. (α) Ο διαδικτυακός ιστότοπος https:/helconet.com , (συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο και ήχου που περιέχονται σε αυτόν) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως συλλογικό έργο ή συλλογή, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών και (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων μας σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και συμφωνίες) κατέχουμε όλα τα δικαιώματα επ’ αυτού. Όλα τα επιμέρους άρθρα, blog, βίντεο, το περιεχόμενο και τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός ιστότοπος, https://helconet.com, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων μας σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και συμφωνίες) κατέχουμε όλα τα δικαιώματα επ’ αυτών και μπορούμε να τα εκχωρήσουμε στην HELCONET SOLUTIONS ltd. Υποχρεούσθε να τηρείτε όλες τις πρόσθετες επισημάνσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιορισμούς που περιέχονται στον διαδικτυακό ιστότοπό helconet.com

9. Με την ανάρτηση ή την υποβολή περιεχομένου στον διαδικτυακό ιστότοπό , https://helconet.com, ανεξάρτητα από τη μορφή του περιεχομένου ή το χρησιμοποιούμενο μέσο, είτε πρόκειται για κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες, ήχο ,είτε για οτιδήποτε άλλο, εκχωρείτε σε εμάς και τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις , τους αντιπροσώπους μας καθώς και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχουμε αναθέσει την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών, το δικαίωμα να προβάλλουμε ή δημοσιεύουμε το περιεχόμενο αυτό ,στον ιστότοπό,helconet.com, και σε άλλα συνδεδεμένα μέσα δημοσίευσης(είτε με τη μορφή που υποβλήθηκε είτε με τη μορφή παράγωγου έργου, τροποποίησης ή προσαρμογής, να αποθηκεύουμε το περιεχόμενο αυτό, να το διανέμουμε καθώς και να το χρησιμοποιούμε για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, όσον αφορά οποιαδήποτε βίντεο που μας υποβάλλετε κατά καιρούς, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (εκτός αντίθετης συμφωνίας) έχουμε το δικαίωμα να προβαίνουμε, ή δικαιούμαστε να επιτρέπουμε σε χρήστες να προβαίνουν, βάσει αποκλειστικά των παρεχόμενων και ενεργοποιούμενων από τον διαδικτυακό ιστότοπό , helconet.com , λειτουργικοτήτων, στη συμπίληση , επανεπεξεργασία, προσαρμογή ή τροποποίηση του βίντεό σας ή τη δημιουργία παραγώγων έργων από αυτό, είτε σε μεμονωμένη βάση είτε σε συνδυασμό με άλλα υποβληθέντα βίντεο, (εκτός αντίθετης συμφωνίας) δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα επ’ αυτού και εμείς ή οι δικαιοδόχοι μας θα είμαστε ελεύθεροι να το προβάλλουμε και το δημοσιεύουμε (κατόπιν της τυχόν συμπίλησης, επανεπεξεργασίας, προσαρμογής, τροποποίησης ή δημιουργίας παράγωγου έργου) για οποιαδήποτε περίοδο.
10. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι μας υποβάλλετε και για τις συνέπειες της ανάρτησης ή δημοσίευσής του. Όσον αφορά σε κάθε μία από τις υποβολές σας, βεβαιώνετε, υπόσχεστε και εγγυάστε ότι:
(Ι) είστε δικαιούχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις και άδειες χρήσης και μας παρέχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, σημάτων, εμπορικών απορρήτων, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί και σε σχέση με οποιαδήποτε και όλες τις υποβολές σας, ούτως ώστε οι υποβολές αυτές να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται από εμάς και τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και (II) έχετε τη γραπτή συγκατάθεση,

Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links)
Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και διαδικτυακός τόπος helconet.com δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον διαδικτυακό ιστότοπο helconet.com , ή την εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd .», οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για την πολιτική τους προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών
1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου helconet.com. Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός της τόπος helconet.com σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά, για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του διαδικτυακού τόπου.
2. Ο διαδικτυακός τόπος helconet.com , δύναται να παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών. Οι υπηρεσίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στους χρήστες, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Εγγραφή:

O επισκέπτης/χρήστης εφόσον, επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του διαδικτυακού τόπου, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο διαδικτυακός τόπος, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήσης (user name). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον διαδικτυακό τόπο Mynima-Hellas.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd » και ο διαδικτυακός της τόπος helconet.com , δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.
3. Απαγορεύεται στους χρήστες:

  •  Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών),καθώς και για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  • Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή που προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Να παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
  • Να προβαίνουν σε μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και να προβαίνουν σε παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
  • Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και να παρεμβάλλονται στις υπηρεσίες ή να διασπούν τις υπηρεσίες ή τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, ή να παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.
  • Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

4. Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd .» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com , δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και, επομένως, δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την πιστότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

  • Ο διαδικτυακός τόπος helconet.com , δύναται να διατηρεί περιοχές αλληλεπίδρασης (interactiveareas) και χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό επιτάσσει. Επίσης, μέσω του διαδικτυακού τόπου helconet.com , δύνανται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας και πίνακες ανακοινώσεων. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.
  • Η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd .» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com , δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στις περιοχές αλληλεπίδρασης, στους χώρους συνομιλιών (chat), στα έντυπα επικοινωνίας και τους πίνακες ανακοινώσεων ή για τις συνέπειες της – με αυτούς τους τρόπους – επικοινωνίας, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον επισκέπτη/χρήστη – ως συνέπεια της, κατά τα παραπάνω, επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις ή πράξεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους.
  • Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο διαδικτυακός τόπος helconet.com (και κατ’ επέκταση ούτε η εταιρεία HELCONET SOLUTIONS ltd «για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

5. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός τόπος  της εταιρίας , helconet.com , έχουν το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση, κατά τα ανωτέρω, λόγω του όγκου του) να ελέγχουν, διορθώνουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον διαδικτυακό τόπο – συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου της επικοινωνίας αυτών στις περιοχές αλληλεπίδρασης (interactiveareas), στους χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, στα έντυπα επικοινωνίας και στους πίνακες ανακοινώσεων (η αναφορά είναι ενδεικτική) – το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους.
6. Ο χρήστης του helconet.com κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και τον διαδικτυακό τόπο helconet.com, για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
7. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο διαδικτυακός τόπος helconet.com, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
8. Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου: Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com , μπορούν να υιοθετήσουν νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα (forums), οι σελίδες χρηστών, ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος. Επίσης, η εταιρεία «HELCONET SOLUTIONS ltd.» και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης/μέλος από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγει ο διαδικτυακός κόμβος helconet.com.

Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας:
Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε τον διαδικτυακό κόμβο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου , όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με την helconet.com, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:
• στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου,
• όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,
• ερωτήματα αναζητήσεων που διεξάγονται στην helconet.com και
• αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς. κείμενα προς δημοσίευση ,
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με διαδικτυακό τόπο helconet.com :
.
Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την helconet.com, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:
• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
• οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην helconet.com,
• δραστηριότητες εντός των συζητήσεων της κοινότητας,
• δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Ιστότοπου,
• η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας,
• συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με ποσοστά email με κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και προβολή βίντεο χρηστών,
• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
• πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την ενότητα Cookies και Άλλες Τεχνολογίες.
Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές:
Μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και πλατφόρμες (όπως δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως το Facebook Connect ή το Twitter) μέσω του Ιστότοπου, το όνομα χρήστη και οι λίστες σύνδεσής σας για τις εν λόγω υπηρεσίες,
• δημογραφικά δεδομένα, όπως η ηλικιακή ομάδα, το φύλο και τα ενδιαφέροντα,
• μοναδικά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης κινητών συσκευών, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν τη φυσική θέση των εν λόγω συσκευών σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Επικοινωνίες μέσω email:

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, σχετικά με την πορεία αιτήματος ή ερώτησης που μας θέσατε από τη φόρμα αποστολής αιτημάτων. Εάν εγγραφήκατε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης το ενημερωτικό δελτίο που ζητήσατε.
Επικοινωνίες μέσω κινητών συσκευών:
Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού σας για να σας στέλνουμε ενημέρωση για την εξέλιξη των αιτημάτων σας.

Στατιστική ανάλυση:

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός Ισότοπος https://helconet.com της εταιρίας Helconet Solutions ltd , τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του διαδικτυακού Ισότοπου, https://helconet.com της εταιρίας Helconet Solutions ltd , για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.
Επιβολή συμμόρφωσης:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Ιστότοπου και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.
Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή που συλλέγουμε τις πληροφορίες ή σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.
4. Ανταλλαγή πληροφοριών
Η εταιρία HELCONET SOLUTIONS ltd και ο διαδικτυακός τόπος helconet.com σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών της μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:
• Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.
• Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε δημόσιες δραστηριότητες στον Ιστότοπο, όπως η ανάρτηση σχολίων σε πίνακες μηνυμάτων της κοινότητας, οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλλετε μπορεί να αναγνωστεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε δημόσιες δραστηριότητες ή υποβολές.
• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Ιστότοπου ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, όπου και αν είναι εγκατεστημένη, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
• Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών ή μετά από τη συγκατάθεσή σας.
Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό ιστοτόπο helconet.com της εταιρίας HELCONET SOLUTIONS ltd , παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κοινοποίησης πληροφοριών.

5. Υπηρεσίες Τρίτων

Για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπο και να απλοποιήσουμε τη διαδικασία εγγραφής του διαδικτυακού Ιστότοπου helconet.com , της εταιρίας HELCONET SOLUTIONS ltd , σας παρέχουμε την ευκαιρία να έχετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσετε με υπηρεσίες τρίτων, όπως το Facebook και το Twitter.
Όταν συνδέεστε στον διαδικτυακό ιστότοπο helconet.com της εταιρίας HELCONET SOLUTIONS ltd , μέσω αυτών των υπηρεσιών τρίτων, μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς σε αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και αυτοί μπορεί να κοινοποιούν σε εμάς δεδομένα σχετικά με εσάς.
• Για να ενισχύσουμε και εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον διαδικτυακό ιστοτόπο helconet.com της εταιρίας HELCONET SOLUTIONS ltd
. Όταν είστε συνδεδεμένοι μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του λογαριασμού, όπως η εικόνα του προφίλ σας, ποιες ιστορίες είναι δημοφιλείς στο δίκτυό σας και τι λένε οι φίλοι σας για ορισμένα άρθρα ή αναρτήσεις στο blog, προκειμένου να ενισχύσουμε και εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπο.
Επιπλέον, εάν έχετε συνδεθεί με ένα λογαριασμό στο Facebook, η εμπειρία σας με τον διαδικτυακό τόπο helconet.com , μπορεί να είναι εξατομικευμένη. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε αυτόματα ποιες ιστορίες είναι δημοφιλείς στο δίκτυό σας και τι λένε οι φίλοι σας για συγκεκριμένες ιστορίες.
Σημειώστε ότι μπορείτε οποτεδήποτε να αποσυνδέσετε τους λογαριασμούς τρίτων μερών. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο κοινωνικό προφίλ σας, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις ιδιωτικού απορρήτου ή να αποσυνδέσετε όλους τους λογαριασμούς υπηρεσιών τρίτων. Επίσης, μπορείτε πιθανώς να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου σας απ’ ευθείας στην υπηρεσία τρίτου. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου σας στο Facebook, κάντε κλικ εδώ. Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι δεν ελέγχουμε τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών τρίτων. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

6. Cookies και άλλες τεχνολογίες
Ο διαδικτυακός ιστότοπος , https://helconet.com της εταιρίας HELCONET SOLUTIONS LTD , χρησιμοποιεί cookies, καθώς κάνουν σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες, για να βοηθήσουν να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή το κινητό τηλέφωνο κατά την περιήγησή σας σε ιστοσελίδες .

• Cookies :
• Κάνουν τον διαδικτυακό ιστότοπο μας, να εμφανίζεται όπως θα περιμένατε
• Θυμούνται τις ρυθμίσεις σας κατά τη διάρκεια και μεταξύ των επισκέψεων
• Σας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες / περιεχόμενο (χάρη στη διαφήμιση)
• Βελτιώνουν την ταχύτητα / ασφάλεια του site
• Σας επιτρέπουν να μοιραστείτε σελίδες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook
• Εξατομικεύουν την ιστοσελίδα μας για να σας για να σας βοηθήσει να δείτε ό, τι χρειάζεστε πιο γρήγορα
• Μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για εσάς
• Μας βοηθούν να κάνουμε το marketing πιο αποτελεσματικό (τελικά βοηθώντας μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας)
Cookies Κοινωνικών Δικτύων
Με χρήση αυτών των cookies, μπορείτε εύκολα να κάνετε Like ή να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google+ και το Twitter που έχουμε συμπεριλάβει κουμπιά στην ιστοσελίδα μας.
Κάποια cookies ορίζονται από:
• Facebook
• Twitter
• Google+
Οι επιπτώσεις της ιδιωτικότητας ποικίλουν από κοινωνικό δίκτυο σε κοινωνικό δίκτυο και εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε επιλέξει σε αυτά τα δίκτυα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies, να αποδέχεται μόνο ορισμένα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν εγκαθίσταται ένα cookie. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, εάν διαγράψετε τα cookies αφού καθορίσετε αυτές τις προτιμήσεις. Επίσης, αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να μην εφαρμόζονται εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser).
• Flash Cookies. Μπορείτε να ελέγξετε πώς χρησιμοποιούνται τα Flash cookies, επισκεπτόμενος τον δικτυακό τόπο της Adobe που βρίσκεται εδώ. Η Adobe σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε μερικά Flash cookies από ορισμένους δικτυακούς τόπους, να περιορίσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης Flash cookies και να αποκλείσετε όλα τα Flash cookies συνολικά. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε το Mozilla Firefox ως πρόγραμμα περιήγησης (browser), μπορείτε να κατεβάσετε το BetterPrivacy add-on για να διαγράφετε αυτόματα τα Flash cookies κάθε φορά που κλείνετε τον browser.
Για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα απεγγραφείτε από τη λήψη cookies και άλλων τεχνολογιών, παρακαλούμε δείτε την ενότητά μας Cookies και Άλλες Τεχνολογίες.
Εάν απεγγραφείτε από αυτές τις τεχνολογίες, θα συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις στον Ιστότοπο, αλλά οι διαφημίσεις μπορεί να μην είναι στοχευμένες στα ενδιαφέροντά σας.
Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ασκούμε έλεγχο στα cookies των διαφημιστών ή των παρόχων υπηρεσιών και οι πρακτικές πληροφοριών τρίτων δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε online διαφημίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Διαφημίσεις Τρίτων και επισκεφθείτε τον Ιστότοπο της IAB.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους .
Τα άρθρα σε αυτόν στον διαδικτυακό ιστότοπο , https://helconet.com  της εταιρίας HELCONET SOLUTIONS LTD , ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κλπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο
7. Πρόσβαση
Σύμφωνα με τα άρθρα 11 – 13 του Νόμου 2472/1997, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο {privacy@helconet.com] .
Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά σας.
Θα λάβετε απάντηση εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.

8. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Θέλουμε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς.

9. Ανήλικοι κάτω των 18 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@helconet.com
10. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επικαιροποιήσουμε την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος». Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο μεταχείρισης των πληροφοριών σας τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον Ιστότοπό μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας.
11. Ερωτήσεις και υποδείξεις
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση privacy@helconet.com
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018

 

 

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά