Ανάλυση Δεδομενων

Υπηρεσίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων

Η ταχεία άνοδος της υπολογιστικής ισχύος προκαλεί μια ατελείωτη διαθεσιμότητα ακατέργαστων δεδομένων και ωθεί την επιστήμη να κάνει εκτεταμένες αναλύσεις για να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με μη εμφανείς αλλά χρήσιμες πληροφορίες.

Αυτός ο ραγδαία μεταβαλλόμενος ρυθμός της τεχνολογίας, έχει φέρει επανάσταση στα περισσότερα μέρη του επιχειρηματικού κόσμου και έχει εξίσου αφυπνίσει το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων.

Organizations are realizing the significant value of big data and applying large-scale analysis frameworks to improve business.

By setting employees’ and customers’ attitudes as the core asset they tend to interpret successfully the analyses, enhancing their decision-making capacity.

en_USEnglish
elΕλληνικά en_USEnglish